Kategori:

Yunanlılar, diğer birçok kültürde olduğu gibi, yaşamın doğasını rüzgâr veya ateş gibi doğal güçlerle ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştır. Birçok kaynak, Yunan geleneğindeki klasik elementler olan toprak, hava, su ve ateşi; “Dört Element” olarak adlandırmaktadır. Dört Element öğeleri, Platon gibi ünlü filozoflardan binlerce yıl öncesine kadar uzanmakta ve insanların dünyaya karşı daha derin bir anlayış geliştirmeye başladıkları Rönesans’a kadar devam etmektedir. 

Dört Element’in birçoğu farklı toplumlarda ve bir bakıma, modern kültürde yaşamaya devam etmektedir. Tarot ve astroloji gibi alanlar bu elementleri birleştirerek kullanmakta, geleneksel Çin tıbbı ise birçok uygulamada bu elementlere büyük önem vermektedir. Wicca gibi Pagan dinleri de bu Yunan klasik elementleri kendi kültürlerine entegre etmektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği üzere Yunanlılara göre; toprak, hava, su ve ateş olmak üzere dört ana element bulunmaktadır. Ancak eter ise\ bu dört elemente ek olarak “beşinci element” olarak kabul edilmektedir. Bu elementler için Aristo “Evrene dörtlü ritim hakimdir. Canlı cansız her şeyin yapısı bu dört ana elementten oluşmuştur.” demiştir. Dört element doğada geçici görülürken, eter, dünyaya daha az bağlı, daha manevi ve kalıcı olarak görülmektedir. Buna göre; eter diğer adıyla “ruh maddesi”, çok gizemli, belirsiz ve ağırlığı olmayan bir maddedir. Örneğin, geçmişte yıldızların, eterlerden oluştuğuna inanılmaktadır, çünkü Yunanlılar, diğer elementlerin aksine, eterin zamanla değişmediğini veya dalgalanmadığını düşünmektedir. 

Hayatın temel taşları olarak görülen bu elementler, insanların aldığı nefesten içtiği suya, bastığı topraktan, tenine değen güneşin sıcaklığına kadar hayatın devam etmesinde ve maddi ve manevi bütünlüğün sağlanmasında çok önemli kabul edilmektedir. Her bir element; su için soğuk ve ıslak, ateş için sıcak ve kuru gibi belirli özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Yüzyıllar boyunca insanlar bu elementleri kullanarak dünyanın yapısını anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Buna göre birçok insan, elementlerin dengeyi artıracak şekilde çalıştığına ve bu dengenin bozulmasının, afetler ve sağlık problemleri gibi sorunların temel nedeni olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle elementlerin bir denge içinde var olmasını sağlamak, refah için kritik olarak kabul edilmektedir. 

Benzer Yazılar

Kasırga Nedir?

Enlem ve Boylam Nedir?

Coğrafya Nedir?

Kafein Nedir?

Süper Tsunami Nedir?

Laktoz Nedir?