Kategori:

Tsunami veya deprem dalgası, okyanuslardaki önemli miktarda suyun er geç kıyı yerleşim yerlerine ulaşan dalga cephesi ile sonuçlanan yer değiştirmesi olduğunda meydana gelir. Depremler şimdiye kadarki en yaygın nedeni olsa da tsunamiye bir deprem, volkan patlaması, yer kayması veya göktaşı etkisi neden olabilir. Normal bir tsunami tek başına oldukça etkileyici iken, türüne az rastlanan olaylar (büyük heyelan veya asteroit darbeleri) onların daha küçük emsallerinden öylesine büyük ve farklı olan tsunamileri tetikleyebilir ki bu tsunamiler ayrı ayrı sınıflandırılmaları amacıyla süper tsunamiler veya mega tsunamiler olarak adlandırılmaktadırlar.

Normal bir tsunami dev bir dalga gibi değil de daha çok yalnızca yükselmeye devam eden bir gelgit gibi görünürken, süper tsunami kurbanlarını boğmaktan çok ezerek öldüren apaçık bir su duvarı olacaktır. Klasik bir tsunamiler,  kıyıya vurduklarında bir kaç metre (yaklaşık 10 metre) yüksekliğindedir, oysa bir süper tsunami onlarca veya hatta yüzlerce metre yüksekliğinde olacaktır. Süper tsunamiyi tetikleyecek yer değiştirme için gerekli su seviyesine ulaşmak, hem su üstündeki hem su altındaki dağ ve ada sıraları göz önüne alındığında büyük fakat makul boyutta olan bir kilometre küplük kayanın göçmesini gerektirecektir.

Güçsüzlük ve olası bir yer kayması işaretleri için izlenmekte olan bir lokasyon, Kanarya Adaları’ndan biri olan La Palma’nın güney yarısındaki Vieja Cumbre yanardağıdır. Büyük bir patlama ya da bir patlamalar dizisi meydana gelmesi halinde 15 kilometre’den fazla uzunluktaki bir dengesiz kaya kütlesi çökebilir. Bunun sonucu, süper bir tsunaminin yaklaşık 50 metre yükseklik ve saatte yüzlerce kilometre hızla Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu kıyısını paramparça ederek dünyanın dört bir yanına dalgalar göndermesi olacaktır. Kıyı kentlerinin altyapısını onarılabilir bir şekilde tahrip etmekten daha ziyade, bir süper tsunami, gökdelenleri oyuncak gibi fırlatır, iç kısımlarda kilometrelere ulaşır ve kıyı şeridini kalıcı bir şekilde yeniden şekillendirebilir. Neyse ki, Cumbre Vieja’da, en son meydana gelen 1949’da olmak üzere yalnızca yaklaşık olarak her 200 yılda bir patlamalar olmaktadır. Ayrıca, pek çok uzman bir patlamanın bloğu yerinden oynatmaya yeterli denge bozucu kuvvet sağlayamayacağına inanmaktadır.

Doğal bir yer kaymasından daha endişe verici olan devasa bir kara parçasını yerinden oynatmak ve yapay bir süper tsunami meydana getirmek için kullanılan kasıtlı müdahale olasılığıdır. Bu, büyük olasılıkla çeşitli büyük nükleer bombalarla La Palma üzerinde sağlanabilir. Geleceğin teröristleri sınırlı kaynaklarla mümkün olan en büyük miktarda hasar meydana getirmeyi bir fırsat olarak görebilir.

Benzer Yazılar

Kasırga Nedir?

Enlem ve Boylam Nedir?

Dört Element Nedir?

Coğrafya Nedir?

Kafein Nedir?

Laktoz Nedir?