Kategori:

Doğu Avrupa ile Orta Avrupa arasındaki fark, perspektif ve kişisel bir tanım meselesidir. Basitçe söylemek gerekirse, Orta Avrupa’ya hangi ülkelerin dahil olduğunu ve Doğu Avrupa’da hangilerinin tanımlandığını açıkça belirten, evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım yoktur. Öyle ki, bazı ülkeler farklı listeler yaparak terimlerin belirsizliğini arttırabilmektedir.

Birleşmiş Milletler, Doğu Avrupa için açık bir tanıma sahiptir. Buna göre Doğu Avrupa; Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovakya ve Ukrayna’yı kapsamaktadır. Ancak, Birleşmiş Milletler, Avrupa kıtasını Kuzey, Güney, Doğu ve Batı bölgelerine ayırmakta ve Orta Avrupa’yı neyin temsil edebileceği konusunda sessiz kalmaktadır. 

Tarihsel olarak, 20. yüzyılın ortalarından bu yana, Doğu Avrupa terimi, Batı Avrupa’dan siyasi felsefe ile ayrılan ülkeleri ifade etmektedir. Bu felsefe, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği ile ilişkili ülkeleri, bir diğer ifade ile Sovyet Bloku’nun jeopolitik birliğini işaret etmektedir. Ancak, Komünist hükümetlerin çoğunun yıkılmasından bu yana, bu bölgeyi tanımlayan ülkeler de değişime uğramıştır.

Diğer yandan Orta Avrupa denildiğinde, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu yine bu kapsamda ele alınabilmektedir. Evrensel bir tanım olmadığı için, Orta Avrupa’da hangi ülkelerin olduğunu söylemek de zorlaşmaktadır. Ancak, bazı ülkeler kendilerini çeşitli birliklerle tanımlamaktadır. Örneğin; “Orta Avrupa Ülkeleri Seyahat Birliği”, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’yı içermektedir.

Bu birlikte de görüldüğü gibi, Komünist rejimlerin yıkılması, Doğu Avrupa tanımını karıştırmıştır. Öyle ki bu seyahat birliği, Soğuk Savaş sırasında Doğu ve Batı Avrupa olarak kabul edilecek her iki siyasi kısımdan ülkeleri de içine almaktadır. Aslında, atık aşırı derecede politik bölünmeler olmadığı için, Orta Avrupa’nın da yakında daha net bir tanım ile ortaya çıkacağı söylenebilir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?