Kategori:

Khoikoiler, Güneybatı Afrika’nın yerli halkı olup, konuştukları Khoisan diline özgü tıkırdama sesleri yüzünden Hollandalı göçmenler tarafından “kekemeler” anlamına gelen “Hottentotlar” olarak da adlandırılmışlardır. Bu etnik grup, kolonistler gelmeden binlerce yıl önce Güneybatı Afrika’da kendi kültürlerine uygun şekilde yaşamlarını kurmuş ve sürdüre gelmiştir. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Khoikhoilerin yaşamı, Avrupalı sömürgecilerin ortaya çıkışı ile kökten değişmiş ve yerleşik kabilelerin varlığı bu sömürgeciler tarafından yok edilmiştir. Bugün, genellikle çok küçük ve bazen göçebe topluluklarda, az sayıda Khoikoi’ye rastlanmaktadır. 

Khoikhoi halkı, hayvanları ile mevsim değişimlerinin avantajlarından yararlanmak için zaman zaman göç etmiştir. Bu, yaşamak için avcılık ve toplayıcılığı kullanan Khoisan komşularından farklı bir özellik olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak Khoikhoi halkının, Güney Afrika’da yoğun bir tarımsal yaşama sahip olduğu, araziyi kendi ihtiyaçlarına göre ekip biçtikleri ve kendi kültürlerini geliştirdikleri bilinmektedir.

Avrupalı sömürgeciler geldiğinde, Hottentotler olarak adlandırdıkları yerli halkı hızla yerinden etmiştir. Topraklarından kovulan Khoikhoi halkından bazılarının yaşamı, sömürgecilerin evlerinde hizmetçi veya köle olarak sona ererken, diğerleri komşu kabilelere katılmaya çalışmıştır. Her ne kadar Khoikhoi toplulukları sömürgecilikten büyük ölçüde zarar görse de, birkaç küçük yerleşim yeri varlığını sürdürmüş ve yüzyıllarca Namibya ve Güney Afrika’da yaptıkları gibi hayvancılık yapmaya ve çiftlik hayvanlarına bakmaya devam etmişlerdir. 

Birçok yerli halk gibi, Khoikhoiler de farklı görünümlerini onlara karşı ayrımcılık yapmak için kullanan kolonistler tarafından aşağılanarak topraklarından edilmiştir. Sömürgeciler tarafından asırlık kimliklerinin hiçe sayılması ve Hottentotler olarak adlandırılmaları, Khoikhoiler için muhtemelen aşağılayıcı bir durum olarak görülmüştür. Yerli Afrikalılara, özellikle de göçebe insanlara karşı ayrımcılık, bir insanlık ayıbı olarak hala sorun teşkil etmeye devam etmektedir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?

Kongo Yağmur Ormanları Nerededir?