Kategori:

Dünyada evlilik yaşı söz konusu olduğunda ortak bir payda bulmak tam anlamıyla imkânsızdır. Gelenekler, din ve ekonomik meseleler gibi faktörler, farklı ülkelerdeki ortalama evlilik yaşının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerin’de, evlilik yaşı, sosyal duruma, aile geleneklerine ve hatta coğrafi duruma göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, büyük şehirlerdeki insanlar daha geç evlenme eğiliminde olmakta ve 30’lu yaşlardan sonra çocuk sahibi olmayı düşünmektedir. ABD’nin kırsal bölgelerinde yetişen insanlar ise ortalama 20’li yaşlarının başında evlenmektedir. 

Büyük düğünler yapma geleneğine sahip Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde, evlilik yaşı ortalaması 17’dir ve çoğu genç kız 15 yaşına girer girmez evlenmektedir. Bu, ekonomik faktörlerin kısıtlı olduğu Afrika ülkelerinde de geçerlidir. Ebeveynleri kız çocuklarını erken yaşta evlendirmek istemektedir. Nijerya, Afrika’daki en düşük evlilik yaş ortalamasına sahiptir ve çoğu erkek 23 yaş civarında evlenirken çoğu kadın ortalama 17 yaşında evlenmektedir. 

Yaş ortalaması, kadınlar için 30 ve erkekler için 32 olan Danimarka gibi İskandinav ülkelerinde evlilik yaşı diğer ülkelere göre belki de en yüksek noktadadır. İsveç, Finlandiya ve Norveç’te de durum benzerdir. Daha doğuya gittikçe örneğin; Polonya’da kadınlar için evlilik yaşı 23, Romanya’da erkekler için 26’ya düşmektedir. 

Çin ve Japonya’da da, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi evlilik yaşı hem erkekler hem de kadınlar için yaklaşık 30’a kadar çıkmaktadır. Bu, özellikle büyük metropol bölgeleri için geçerlidir, ancak kırsal bölgeler de hızla bu yeni trendi yakalamaktadır. Türkiye’de evlilik yaşına bakıldığında ortalama erkeklerde 30, kadınlarda 27 olduğu ve her geçen yıl bu yaşın yükseldiği görülmektedir. 

Esasında dünya genelinde gerçek tabloya bakıldığında eski dönemlerde insanlar evlilik öncesi aynı evde yaşama rahatlığına sahip olmadığından erken yaşta evlenme eğiliminde oldukları söylenebilir. Fakat şimdi gelişmiş ülkelerde ya da büyük şehirlerde, birçok çift evlilikten önce aynı evde yaşamayı tercih ederek, bir nevi evlilik yaşını daha erkene çekmektedir. Fakat bu resmi rakamlara yansımadığından, evlilik yaşının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bunda, düğün masraflarının ve boşanma oranlarındaki artışın da büyük etkisi olduğu, insanların istedikleri zaman kolaylıkla yollarını ayırabilme özgürlüğü nedeniyle evlilik yerine birlikte yaşamayı tercih ettiği belirtilebilir. Fakat bu durumun, tıpkı sözleşmesiz iş yapmak gibi beraberinde birçok riski getirebileceğinin ve özellikle kadınların ayrılık durumunda sahip olabileceği birçok haktan yararlanamayacağının farkında olmak önemlidir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?