Kategori:

Dünyadaki elektrik tüketimine bakmanın birkaç farklı yolu bulunmakta ve kullanılan değerlendirme tablosuna bağlı olarak sonuçlar oldukça farklı olabilmektedir. Ham tüketime bakıldığında, en fazla elektrik kullanan ülkelerin aynı zamanda hem arazi büyüklüğü hem de nüfus açısından en kalabalık ülkeleri içerdiği görülmektedir. Çin, ABD, Hindistan ve Rusya bu açıdan en fazla elektrik tüketen ülkelerin başında yer almaktadır. Tabi, bu rakamlar her zaman kişi bazında ne kadar elektrik kullanıldığının kesin bir resmini çizmemektedir. Bunun için, kişi başı tüketime bakmak gerekmektedir. Nitekim İzlanda tipik olarak bu listelerde liderdir, bunu İskandinav ülkeleri ve Kanada izlemektedir. Genellikle kırsal alanlara sahip olan bu ülkelerde enerjinin evlere ve işyerlerine ulaşması için uzun bir yol kat etmesi gerekmekte ve bu da toplam tüketimi ve maliyeti arttırmaktadır. 

Tüketim Alanlarını Anlama

Öncelikle pek çok farklı istatistiksel veri toplamadan tüketim sıralaması yapmak zor olabilir. Çünkü elektrik, çok farklı alanlarda kullanılmakta ve çoğu zaman sanayi ve büyük işletmeler tarafından bireylere göre daha hızlı ve daha fazla miktarda tüketilmektedir. Bununla birlikte uluslara ve bölgelere sayısal değerler atama genellikle aynı anda birkaç farklı yolla yapılmaktadır. Bazı uzmanlar, bir ülkenin ne kadar ürettiğinin aksine kullandığına bakmakta, bu da enerji tüketiminin genel bir görünümünü vermektedir. Enerjinin nereden geldiği de önemli bir husustur; bazıları hidroelektriktir, örneğin kömür ve diğer doğal kaynaklar yakılarak üretilmektedir. 

İlk Beş Ham Tüketici

Bir ülkenin bütün olarak tüketimine göre sıralama, çoğu zaman en fazla elektrik kullananları ortaya çıkarmanın en kolay yolu olarak görülmektedir. Dünyadaki ilk 5 ham tüketici, Çin, Amerika, Hindistan, Rusya; ve Japonya’dır. Liste bu kadar kısa olmasına rağmen, en çok tüketen ve en az tüketen ülke arasında bile büyük bir eşitsizlik bulunmaktadır. Örneğin; rakamlar her yıl biraz daha değişmekle birlikte, son tahminlere göre Çin yılda saat başına 5.322.300.000 MW tüketirken, Japonya’nın 859.700.000 MW’a yaklaştığı görülmektedir. 

AB, çoğu oldukça küçük olan birçok farklı ülkeden oluşmaktadır. Üye devletlerin hem ekonomik hem de çevresel olarak paylaştığı birçok şey bulunması nedeniyle, tüketimi bir bütün olarak düşünmek faydalı görülmektedir. Böylece AB, listede ABD’den sonra ve Hindistan’dan önce 3. sırada yer almaktadır. 

Kişi Başına En Fazla Elektrik Tüketimi

Analistler aynı zamanda toplam nüfus gibi özellikleri de dikkate alarak kişi başına düşen enerji kullanımına da bakmaktadır. Bu tür bir sıralamada, kaynakların tam olarak nasıl kullanıldığına dair daha açıklayıcı bir tablo verilebilmektedir.

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?