Kategori:

Frankofon Kanada” (İngilizce: “Francophone Canada”) terimi, Kanada’nın Fransızca konuşulan nüfusa sahip bölgelerini, Fransızca dilini ve ayrıca Kanada’da Fransızca konuşan toplumu tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu durum, Kanada’da Fransızların fazlaca yerleşik olmasının bir sonucu olarak belirtilebilir. 

İnsanlar “Frankofon” kelimesini söylediğinde, bu “Fransızca konuşma” anlamına gelmektedir. Bazı insanlar bu kelimeyi, özellikle Frankofon bölgesini ya da Fransızca konuşanlarla birlikte gelen kültürel gelenekleri tanımlamak için de kullanmaktadır. Kanada’da Frankofon söz konusu olduğunda, bu insanların ataları Fransa-Kanada kökenlidir ve onlar İngilizce konuşan nüfustan farklı bir kültüre sahiptir.

Fransızcanın nüfusun büyük kısmı tarafından konuşulduğu Quebec’e ek olarak, Fransızca konuşanlar Alberta, Manitoba, New Brunswick, Ontario ve Saskatchewan’da da bulunabilir. Genel olarak, Kanadalıların yaklaşık 23%’ü Fransızca bilmektedir. Fransızca, Kanada’nın ikinci resmi dilidir ve Fransızca konuşanlar, hükümet finansmanı ve yardım da dahil olmak üzere belirli haklara sahiptir.

Frankofon Kanada’da üç Fransızca lehçesi konuşulmaktadır: Quebec, Acadian ve Newfoundland Fransızcası. Quebec Fransızcası o kadar yaygın olarak konuşulmaktadır ki, birçok insan bunu ana Fransız lehçesi olarak görmektedir. Bunu Güney Amerika’da konuşulan Cajun Fransızcası ile yakından ilişkilendiren Acadian Fransızcası izlemektedir. Newfoundland Fransızcası ise şu anda sınırlı sayıda konuşmacı nedeniyle nesli tükenmekte olan bir lehçe olarak kabul edilmektedir. 

Frankofon Kanada, Kanada’da kültürel mirasını korumak isteyen insanların çabaları ile sürdürülen bir topluluktur. Kanada’nın Fransızca konuşulan bölgelerinde, Frankafonların sanattan yemeğe kendilerine özgü kültürlerini ayırt etmek mümkündür. Kanada hükümeti, Fransızca konuşan nüfusun dağınık yaşadığı bölgelerde, bu azınlık nüfusunun gelişmeye devam etmesi için onları desteklediği bilinmektedir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?