Kategori:

Tesettür, Müslüman inancında bir kadının vücut hatlarını ve saçlarını örten bir şaldan, tüm vücudu kaplayan bir çarşafa kadar değişen herhangi bir giysi olabilmektedir. Fransız hükümeti, Müslüman kadınların başörtüsünü 2004 yılında yasaklamış ve o yılın eylül ayında yasak uygulanmaya başlamıştır. Bundan böyle başörtüsü de dahil olmak üzere bazı dini sembollerin kullanılması, Fransa’da faaliyet gösteren ilk ve orta okullarda yasaklanmıştır. 

Başörtüsü yasağının kabul edilmesi sırasında iktidarda Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bulunmaktadır. Chirac’tan sonra Nicolas Sarkozy, 2007’de yaptığı seçimlerden sonra yasağa destek sağlamış ve başörtüsünün Fransız değerlerine bir tehdit olarak algılandığını belirtmiştir. Fransız başörtüsü yasağına göre, devlet okuluna giren hiç kimsenin başörtüsü veya başka bir dini sembol takmasına izin verilmemektedir. Ancak dini sembol yasağı, haç gibi Hıristiyan sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasını içermemektedir.

Her ne kadar Müslüman kadınların yüzlerini kapatması zorunlu olmasa da bazı kadınlar, “burka” adı verilen ve yüzü tamamen kapatan kıyafetler giymektedir. İlköğretimde başörtüsünün yasaklanmasından sonra 2010 yılında kamuya açık alanlarda burka ve çarşaf giyilmesi de yasaklanmıştır. “Burka Yasası” olarak nitelenen yasayı ihlal edenlere ise 150 EUR para cezası verilmektedir. 

Fransız başörtüsü yasağı konusunda ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Müslüman ve insan hakları grupları yasaya karşı çıkarken, yasağı destekleyen insanlar, bu yasanın, Müslüman kadınları, erkek egemen bir kültürün dayattığı kurallar altında kendilerini örtme baskısından kurtardığını iddia etmektedir. Muhalefet grupları, Fransız başörtüsü yasağı ile Müslüman kadınların Batı kültürünü benimsemeye zorlandığını iddia ederek bu görüşe katılmamaktadır. Fransız hükümetinin böyle bir yasak ile Müslüman dinin geleneklerini yok etmeye çalıştığı iddia edilmektedir. 

Türban yasağını protesto etmek için Müslüman gruplar ve diğer insanlar yürüyüş yapmıştır. Yürüyüşler, Fransız vatandaşlarından yasağa son verilmesi çağrısında bulunan radikal grupların dahil olmasıyla sona ermiştir. Fransa’daki Müslüman gruplar, radikal gruplarla ilişkilendirilmek istememiş ve Fransız başörtüsü yasağına karşı protestoları durdurmuştur. 

Yasağın amacı, Fransız Müslümanlarının bir bütün olarak Fransız toplumu içinde asimile olmasını sağlamaktır. Bu durum, Fransız hükümetinin, Müslüman toplum üyelerinin ana Fransız kültürüne dahil edilmesinin önündeki en büyük engel olarak gördüğü şeyi kaldırma girişimi olarak belirtilmektedir. Buna ek olarak Radikal İslami grupların yarattığı korkunun, Fransız başörtüsü yasağının getirilmesinin ardındaki diğer büyük itici güç olduğu ifade edilmektedir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?