Kategori:

İngiltere’de kısaca “MP (members of parliament)” olarak bilinen milletvekilleri, İngiliz iki kamaralı meclisinin alt evi olan Avam Kamarası’nın üyeleridir. İngiliz milletvekilleri, tıpkı diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi temsil ettikleri bölge sakinleri tarafından seçilirler ve seçildikten sonra Westminster’de yasama görevlisi olarak hareket etmek ve İngiliz halkının çıkarlarını temsil etmek üzere dört ila beş yıl görev yaparlar. 

İngiltere’de milletvekili olabilmek için bir kişinin 18 yaşından büyük, İngiliz vatandaşı, İngiliz Uluslar Topluluğu veya İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı, iflas etmemiş veya yasal bir suç işlememiş olması gerekir. Buna ek olarak, bir milletvekilinin akıl sağlığı yerinde olmalıdır. Ayrıca askerler, yargıçlar ya da yasama meclisinin üst evi olan Lordlar Kamarası üyeleri pozisyonlarından dolayı Avam Kamarası’na girememektedir.

Milletvekili olmak isteyen biri genellikle belirli bir siyasi partinin sponsorluğuyla çalışmak ve adaylık niyetini belirten evrakları dosyalamak zorundadır. Milletvekillerinin politik kampanyaları, reklamları, kamuya açık olayları, tartışmaları ve halkın dikkatini çekmek için diğer programları içermektedir. 

Milletvekilinin parlamentodaki görev süresinin uzunluğu genel olarak yaklaşık beş yıldır. Gelenek olarak, kral, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere bir seçim yapmak amacıyla başbakan ile işbirliği gerçekleştirir. İngiliz yasalarına göre, bir parlamento beş yıldan fazla görevine devam edemez. Avam Kamarası yeni bir dönem başında toplandığında, toplantılarını denetlemek için bir konuşmacı seçilir ve genel olarak o da 5 yıl boyunca görev yapar. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?