Kategori:

Bakım yönetimi, bir fabrika veya tesisin bakımı ile ilgili aktivitelerinin planlanması ve kontrol edilmesi için çözüm sunan bir yönetim bilimidir. Bakım yönetimi bünyesinde birçok yeterlik ve uzmanlık alanı barındırmaktadır. Bu alanların başlıcaları; araç bakımı, mağaza operasyonları, çevresel meseleler, envanter yönetimi bölümü, kıyaslama bölümü ve dış kaynak bakım aktiviteleridir.

Şimdi bu alanların herbirine kısaca bir göz atalım;

  1. İlk yeterlilik alanı araç bakımıdır. Araç bakımı; özel bakım fonksiyonlarını, önleyici bakım programı uygulamalarını ve garanti programlarının yönetimini içermektedir. Bu alan potansiyel olarak, bir filonun finansal ve güvenlik operasyonlarını ve son kullanıcı verimliliğini dahil ederek, filo yönetiminin tüm yönlerini etkilemektedir.
  2. İkinci yeterlilik alanı mağaza operasyonlarıdır. Mağaza operasyonları; verimlilik, personel seviyesi ve mağaza operasyonu için dış kaynak kullanım kararı ile ilgilidir. Bu süreç, optimum personel seviyesini belirleme ve dış kaynak kullanımının avantajlarını saptama operasyonlarını değerlendirir.
  3. Üçüncü yeterlilik alanı çevresel meselelerdir. Çevresel meseleler; çevre düzenleme işleri ve çevre sorumluluğu ile ilgili daha fazla anlayış sunar. Bu alanın gereksinimleri sadece çevre temizliği ve sağlıklı çevre değil, aynı zamanda çalışanların güvenliğidir.
  4. Dördüncü yeterlilik alanı envanter yönetimi bölümüdür. Envanter yönetimi bölümü, etkili malzeme yönetimi yönetiminin önemini tanımlar.  Bu alan ile profesyonel olarak kullanılan parçaların verimliliğinin zirve yapması sağlanır. Envanter yönetimi bölümü, tesis bakımının önemli bir elemanıdır.
  5. Beşinci yeterlilik alanı kıyaslama bölümüdür. Kıyaslama bölümü, filo bakım operasyonu için değerli prensipler sunar ve verimliliği korumak için anahtar fonksiyonlardan birdir. Kıyaslama bölümü, uygun veri toplamayı, karşılaştırmayı ve performans durumu ve standartlarına karar verme analizini içermektedir.
  6. Son yeterlilik alanı ise dış kaynak bakım aktiviteleridir. Dış kaynak bakım aktiviteleri, dış kaynaklı filo bakım aktivitelerinin yerleşimlerini etkileyen faktör ve unsurların gözden geçirilmesi ve anlaşılmasıdır. Bu alanın sonucu birçok faktöre bağlıdır, ancak temel amaç verimliliktir.

Bakım yönetimini oluşturan diğer unsurlar ise bakım yönetiminin süreçleridir. Bu süreçler;  önleyici bakım ve durum izleme, bakım planlama ve çizelgeleme, temel sebep analizi, ve malzeme yönetimidir.

Şimdi bu süreçlerin her birine kısaca bir göz atalım;

  1. Önleyici bakım ve durum izleme, ölçülebilir başarı indikatörlerinin belirlenmesi ve uygulama planın oluşturulması ile başlar. Burada amaç; dokümanlaştırılabilir, uygulanabilir ve takip edilebilir bir önleyici bakım ve durum izleme programı elde etmektir.
  2. Bakım planlama ve çizelgeleme, iyi çalışan bir bakım organizasyonu geliştirebilmek için son derece önemli bir unsurdur.  Bu sürecin çalışabilmesi için organizasyonun; önleyici bakım ve durum izlemeyi, malzeme listesi gibi teknik veritabanını, çalışma direktifi geçmişini, ve standart iş planlarını denetlemesi gerekmektedir.
  3. Temel sebep analizi, bakım planlayıcının iş yükünü azaltmak, envanterdeki ikmal siparişlerini azaltmak, manuel hazırlanmış direkt satın alma taleplerinin çıkarılması, emniyeti arttırırken ambar envanterlerinin bakım yoğunlaşması, ve  teçhizat güvenilirliğinin takibi için yeni ölçümlerin oluşturulması için uygulanan bir bakım yönetimi sürecidir.
  4. Malzeme yönetimi, eğitimsel bakım denetimi ve kıyaslama araçlarını içermektedir. Malzeme yönetiminin amacı; işletmeyi emniyet ve bakım için en iyi uygulamalar konusunda eğitmek, ve işletmenin emniyet ve bakım performansını denetlemek için bakım gerçekleştirmektir.

Bakım yönetiminin verimliliği ve etkisi, toplam anlayış, yetkinlik, uzmanlık, doğru hesaplama, ve süreçlerin doğru uygulanmasına bağlıdır.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?