Kategori:

Reklam, bir firmanın ürün veya hizmetlerine ilişkin pazarlama araştırması sonucunda belirlenen mesajı, ses, görüntü ya da kelime biçiminde hedef kitleye iletmek için kullanılan bir araçtır. Halkla ilişkilerve reklamı birbirinden ayıran en önemli özellik, reklamın belirli bir ücret karaşılığında yapılmasıdır.Dolayısıyla reklam, firmanın ürün ve hizmetlerinin belirli bir ücret karşılığında hedef kitleye tanıtılması olarak da ifade edilebilir. Reklam sayesinde, ürünün görsellerini (örneğin; logosu) ve işitsellerini (örneğin; reklam müziği) kullanarak, hedef kitlenin o ürün ile ilgili olarak bilinçaltını olumlu yönde etkilemek amaçlanır.

İlk reklamcılık örneklerineredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Romalılar gladyatör dövüşlerini anons etmek için duvarlara, Fenikeliler satılık eşyalarını tanıtmak için geçiş güzergâhlarındaki kayalara resimler yapmışlardır. Günümüzde ise reklamcılıkoldukça ilerlemiş durumdadır. ABD’li firmaların yıllık reklam harcamaları neredeyse 300 milyar USD’den daha fazla olmakla birlikte, dünyadaki toplam reklam harcamasının 700 milyar USD dolayında olduğu tahmin edilmektedir.

Reklam,  tüketicilerde ürün ve markagereksinimi oluşturma, ürün ve markanın tanıtılması, hatırda kalması, müşteride bağımlılık yaratması ve satışının arttırılması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Günümüzde reklamın başarıya ulaşabilmesi için tüm pazarlama karmasıunsurlarının (ürün, fiyat, yer ve tutundurma) gözönünde bulundurularak kullanılması gerekmektedir. Günümüzün rekabetçi koşullarındaki reklam uygulamaları, belirli bir zaman dilimi içerisinde hedef kitleye yönelik olarak yapılan özel iletişimi de içermektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?

Kayıt Yönetimi Nedir?