Kategori:

Kafeterya Katolik, Katolik doktrininin bazı yönlerini göz ardı etmeyi ya da Hıristiyanlık doktrinlerini Katolik ahlaki öğreti ile uyuşmayacak şekilde yorumlamayı seçen Katolik inancının bir üyesi olarak tanımlanabilir. Bir diğer ifade ile bu kavram, Roma Katolik Kilisesi’nin öğretilerine bağlı kalmayıp istediği anlam dünyasından istediği sembolleri ve ritüelleri seçen ve uygulayan Katolikleri ifade etmektedir. Genel bir kural olarak, başlarda insanlar bu kavramı kendilerine atıfta bulunmak için kullanmamışlardır, çünkü “Kafeterya Katoliklik” kavramının kabul etmeme anlamına gelen küçümseyici bir manası olduğu düşünülmüştür. Fakat günümüzde kavramın olumsuz bir anlam taşımadığı ve istenilen doktrini seçme özgürlüğünü tanıdığı gerekçesiyle, insanlar kendilerini rahatlıkla “Kafeterya Katoliği” olarak tanımlayabilmektedir.

Kafeterya Katolik kavramı, insanların istedikleri yiyecekleri seçtikleri kafeterya tarzı yemeklere atıfta bulunmaktadır. Bunun anlamı, bir Katolik kafeteryasının, bütün paketi almak yerine, tıpkı bir açık büfedeymiş gibi en çok ilgisini çeken Katolik öğretilerini seçmesidir. Bununla birlikte, bir kafeteryanın aksine, Katolikliğin belirli kuralları olduğunu ve koşulsuz kabul edilmesi gerektiğini belirten görüşler de bulunmaktadır. Ayrıca kafeterya Katolikleri eleştirenler, onların Katolikliği kendi görüşlerine uydurmak için manipüle etmeye çalışmak yerine kişisel inançlarına daha yakın olan Hıristiyan mezheplerini bulmaları gerektiğini savunmaktadır.

Kafeterya Hıristiyanlığı, Hıristiyan mezhebinin bolluğunu kanıtlayan eski bir konudur. Görüşlerdeki sert farklılıklar Hıristiyan inancında bölünmelere yol açmıştır ve meydana gelen çeşitli tarikatların üyeleri kendi Hıristiyanlık yorumlarının doğru olduğuna inanmaktadır. Bir tarikat içerisinde doktrin seçen insanlar ise genellikle kafeterya Hıristiyanları olarak cezalandırılmaktadır. Bu şekilde birçok kafeterya Katolik, cezalarla mücadele ederek hala Katolik inancının bazı yönlerine inanmayı tercih etmektedir. Ayrıca Kafeterya Katolikleri, bu inançta olmanın onları kötü Hıristiyanlar haline getirmediğinin anlaşılmasını istemektedir. 

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?