Kategori:

Kredi yönetimi, “alacaklar hesabı” şemsiyesi altında yürütülen muhasebe fonksiyonlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hattı zatında bu süreç, bir müşteri için kredi uzatmanın onaylanması,  ödenmemiş faturaların gözetimi, toplama işlemlerinin başlatılması, anlaşmazlıkların çözümü veya  müşteri faturasındaki tutarların sorgulanması işlemlerini de içermektedir. Etkin şekilde çalışan bir kredi yönetimi, işletmenin finansal açıdan istikrarlı olmasının en iyi yoludur.

Kredi yönetim süreci, müşterinin kredi değerliliğini belirlemek ile başlar. Bu işlem, müşterinin kredi limitini yükselmek veya bir başka müşteriye kredisini devretmek istemesi halinde oldukça önemlidir. Başarılı bir kredi yönetimi için, müşterinin krediyi almadan önce yerine getirmesi veya sahip olması gereken spesifik kriterlerin olması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, kredi yönetimi, müşterinin toplam kredi limitinin belirlenmesinde de etkilidir.

Bir müşterinin ticari kredi alıp–alamayacağını ve/veya ne miktarda alacağını belirleyen kredi yönetim sürecinde birçok faktör değerlendirilir. Bu faktörlere müşterinin finansal durumu hakkında bilgi toplama da dahildir. Ayrıca müşterinin gelir–gider dengesi göz önünde bulundurulur.  Başarılı bir kredi yönetimi sadece kreditörü muhtemel kayıplardan korumaz, aynı zamanda müşteriyi ileride ödemesi muhtemel olmayan borçlardan da korur. Müşteri için bir kredi limitioluşturulduktan sonra kredi yönetimi, müşterinin ödeyebileceği vade süresine uygun bir kredi geri ödeme planı oluşturmaya odaklanır.

Kredi yönetimi işlevleri etkin bir şekilde çalışırsa sürece dahil olan herkes bundan fayda görür. Birikiminin değerlenmesi için bir finansal kuruluşa parasını emanet eden mevduat sahibi parasına para kazandırır, müşteriye kredi satan finansal kuruluş kazanç sağlar, ve krediyi alan müşteri de hisse veya mal satışı gibi daha yüksek maliyetli finansman yerine kendini daha ucuza finanse etmiş olur. Burada önemli olan bu üç tarafında mağdur edilmeyeceği bir sistem kurabilmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kayıt Yönetimi Nedir?