Kategori:

Tedarik, sadece üretim yapmak için gereken maddi girdilerin temin edilmesinin yanı sıra, personel, hizmet ve finansman tedarikini de içine alan bir faaliyetler bütünüdür. İşletmelerde ekonomik faaliyetlerin üretim odaklıolmaktan çıkıp, müşteri odaklıolmaya başladığı dönemlerden itibaren üretimin müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda oluşmasını, fiyatların da pazar koşullarına uygun olmasını gerektirmiştir. Buna göre, fiyatlar üretim maliyetleri doğrultusunda belirlenmekten çıkmıştır. Maliyetlerin düşürülmesi, taleplere daha hızlı cevap verilmesi ve bir yandan da kalitenin belirli bir seviyede tutulması için işletmeler bazı materyalleri üretme ve stoktutma yerine lojistik faaliyetleriile dışarıdan temin etme yoluna gitmişlerdir.

Bütün bu gelişmeler “tedarik zinciri” olarak adlandırılan büyük bir sisteminin meydana gelmesini sağlamıştır. Rekabetin arttığı günümüz koşullarında işletmelerin işbirliği içinde hareket etmesini sağlayan tedarik zinciri, müşterilerin istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ya da hizmet üretmek için gerekli ham madde ve bilgi akış süreçlerini içerir. Tedarik zincirinin süreçleri sayesinde, ham maddeler belirli bir operasyon sürecine alınır, nihai ürün elde edilir ve bu ürün son müşteriye teslim edilir.

Tedarik zinciri; satış, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik ve müşteri hizmetleri gibi farklı faaliyetleri kapsamaktadır. Başarılı bir tedarik zinciri yönetiminin merkezinde; müşteri istekleri doğrultusunda doğru ürünün, doğru müşteriye, doğru zaman, fiyat ve yerde tedarik zincirinin tüm halkalarının mümkün olan en düşük maliyetle yapılıp, ulaştırılması oldukça önemlidir.

Günümüzde rekabet avantajı yakalamak adına, hangi firma hangi konuda daha iyiyse, o konu üzerine odaklanır. Örneğin; bazı ünlü markalar üretimi onlardan daha iyi yapabilecek başka firmalara devretmek, yani “dış kaynak kullanmak (“outsourcing” de denir)” suretiyle, kendilerini yalnızca uzman oldukları alanlara yönelmektedirler. Buna en güzel örnek Nike firmasıdır. Bu firmanın uzman olduğu alan tasarımdır ve tasarıma odaklanır. Üretimi ise tamamen outsourcing, yani dış kaynak kullanımı yöntemiyle yaparlar. Bu şekilde maliyetler azaltılır, esneklik arttırılır ve uzman olunan alana daha fazla odaklanılarak rekabet avantajı yakalanabilir.

Benzer Yazılar

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?

Kayıt Yönetimi Nedir?