Kategori:

Halkla ilişkiler, (kısaca “PR”da denir) bir kurumun (kar amacı güden veya kar amacı gütmeyen) tüm paydaşlarının anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin amacı, kurumun itibarını kamuoyu nezdinde iyi yönde arttırmaktır. Bu bağlamda, halkla ilişkiler departmanının rolü, itibar koruyucuolarak görülmektedir. Halkla ilişkilere ait faaliyetler genellikle iletişim, tanıtım ve reklamcılık alanında uzman olan kişiler tarafından yürütülür. Halkla ilişkiler uzmanlarıbir kişi veya kurumu dünyaya sunabilecek donanıma sahiptirler

Bugünün iş dünyası son derece rekabetçi bir yapıya sahiptir. Firmalar, onları kalabalıkta fark ettirerek medya ve kamunun ilgisini üzerine çekecek bir avantaja sahip olmak durumundadırlar. Burada kamu, firmanın ürün veya hizmetinin satın alıcısıdır; medya ise, ürün veya hizmetin satıcısıdır.

Halkla ilişkiler; medya ve kamunun, firmanın nasıl çalıştığını anlaması için bir hizmet sunar. Bir firma içinde halkla ilişkiler, “müşteri ilişkileri” başlığı altında da oluşabilir. Bu departmanlar, müşterilerin firma veya ürün ile ilgili yaşadığı problemlerin çözümünde yardımcı olurlar.

Halkla ilişkiler uzmanları ayrıca müşteriden aldıkları geri bildirimleri ilgi departmanlara ulaştırarak firmanın maksimum potansiyeline ulaşmasına da yardımcı olurlar. Bu genellikle firma ile ilgili kamunun hangi alanlarda memnun, hangi alanlarda memnuniyetsiz olduğu ile ilgili araştırma biçiminde olmaktadır.

İnsanlar genellikle halka ilişkiler uzmanlarının olumsuz durumu firmanın avantajına olacak şekilde çeviren kişilerden oluşan bir topluluk olduğunu düşünür. Bu bir bakıma doğru bir tespittir; halkla ilişkiler uzmanları, oluşabilecek her olumsuz durumu firmanın avantajına çevirmek için gayret ederler.

İnsanlar genellikle, halkla ilişkiler uzmanı olmanın çok çekici bir iş olduğunu düşünürler. Bunun için de halkla ilişkiler uzmanlarının devamlı parti yaptığı ve firma yararına olacak kişilerle profesyonel ilişkiler geliştirdi imajı hakimdir. Gerçek ise, halkla ilişkiler uzmanlarının çok uzun saatler alan yorucu çalışmalar yaptığıdır.

Bir halka ilişkiler uzmanı olabilmek için kişinin bazı kabiliyetlere sahip olması gerekir. Bu kabiliyetler; yüksek seviyede yazılı ve sözlü iletişim becerisi, çok yönlü iş yapabilme, zaman yönetimi, organize edebilme, planlama, tanıtım ve reklamcılık alanında teknik bilgi sahibi olmadır.

Bir halkla ilişkiler uzmanı baskı altında çalışma ile baş edebilmeli, medya ve kamudan gelen sorulara yeterli cevapları verebilmedir. Eğer firma kritik bir hamleye maruz kalırsa, halkla ilişkiler departmanı kontrolü eline alabilmelidir. En önemlisi ise, firmaya karşı yapılan eleştirilere etkin bir şekilde cevap verebilmeli ve bu durumu firmanın itibarını korumak için lehine çevirebilmelidir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?