Kategori:

İçerik tespiti; bir insan, grup veya programın bir belge veya metine hangi bilginin dahil edileceği veya çıkarılacağının karar verileceği durumlarda gerçekleşir. Belge yapılanmasını çevreleyen konseptlerle yakından ilgilidir. Aynı zamanda doğal dil oluşumu ve bilişimsel dil bilimile de ilgilidir. Tüm çalışma alanları bilginin nasıl seçildiğini incelemek için içerik tespitini kullanır.

Bir belge veya metne neyin konulacağı göz önünde bulundurulurken, derleyici kendi araştırmasını yürütmüş veya uygun bütün verilere sahip olmuş olacaktır. İçerik tespiti, bu bilginin son belgeye kadar azaltıldığı yöntemleri kapsar. Bu, metnin bakış açısı veya amacı ve bu metinle hangi bilginin ilgili olduğu saptanana kadar yapılmıştır.

İçerik hakkındaki bir diğer değerlendirme de içeriğin biçimidir. Bu da hedeflenen okuyucu kitlesinin niteliğine bağlı olma eğilimindedir. Okuyucu kitlesinin idrak kabiliyeti ve konuya olan aşinalığı, sözcük yoğunluğunuve açıklanan bilginin karmaşıklığını değiştirecektir. Akademisyenler sözgelimi dedikodu magazinlerindense daha yoğun metinler üretmeyi tercih edeceklerdir. Diğer değerlendirmeler kitap, makale veya bir cep telefonu mesajı gibi hangi format büyüklüğünde olacağını içerir.

İçerik tespitinin her evresi insan tarafından yapılmaktadır. Bunlar genellikle aynı ama her zaman aynı olmayan araştırmacı, yazar ve editör veya editörlerdir. Her bir seviyenin, metnin amacıyla ilgili içeriğin üzerinde bir fikri vardır. Bilişimsel dil dilimci ve bilgisayar mühendisleri insana bağlı yöntemin yerine bu sistemi bilgisayar programları kullanarak yapabilen yollar aramaktadırlar.

Bilgisayar destekli içerik tespiti sağlayan üç bilişsel teknik vardır. “Şema tekniği” yazılı metinlerin incelenmesini esas alır. Ön inceleme metinlerini, metnin oluşumunda hangi bilgiyi dahil edeceğinin temeli olarak alır. “İstatistiksel yöntem”, otomatik olarak çok sayıda genel istatistiği esas alan içeriği belirler. “Açık akıl yürütme” yapay zekâyı (YZ) bilgiyi inceleme ve ayıklama amacıyla kullanır.

İçerik tespitinin genel amacı, bilgisayar kullanarak tekrar oluşturabilmek için belgelerin nasıl oluştuğunu anlamaktır. Böyle bir başarının sonucu verileri alabilen, ayıklayabilen ve en önemli bilgilerin özetlerini oluşturabilen bir bilgisayar olacaktır. Bu bilgisayar yalnızca bilgiye bağlı belgelere değil, aynı zamanda oluşturulan metinlerin amaçlarına da esas olacaktır. Bu da Çin odası teorisine benzer bir anlayışla, kopyasını yapma ve hesaplama yapabilmekten ziyade, bu bilgisayarın anlayabilme becerisine sahip olduğu anlamına gelir.

Benzer Yazılar

La Llorona Nedir?

Arap Geceleri Nedir?

Haber Döngüsü Nedir?

Kanıtsallık Nedir?

Felsefi Dil Nedir?

TEFL Kaynaklarının Farklı Çeşitleri Nelerdir?