Kategori:

Felsefi dil, yapısı olan ve yapısı üzerinden felsefi bir fikir ispatlamayı amaçlayan bir dildir. Bu da dilin, dil bilgisi ve yapısının basit felsefi ilkelere bağlı olduğu anlamına gelir. Bazı durumlarda bu, bir felsefe eşleştirmesi için aklı yeniden düzenleme yolu da olabilir. Bu türün projeleri, her ne kadar akademik camiada modası geçmiş olsa da Cennet Bahçesi’nin dilini tanımlamak için kullanılmış girişimler olarak da kullanılmıştır. Bir felsefi dil oluşturmak, dilbilimini anlamayı ve felsefe üzerine pratik yaklaşımlar yapabilmeyi gerektirir.

Tarih boyunca birçok felsefi dil projesi örnekleri olmuştur. Bu projelerin çoğu iletişimi kolaylaştırmak veya belli yeni konseptleri açıklamak gibi belirli amaçları gerçekleştirmek için tasarlanmışlardır. Bu sebeple felsefi dilin bu tür diğer dillerle arasında fazla ortak özelliğinin olması pek mümkün değildir. Her yeni dil benzersiz felsefi ilkelerine göre yönetilmektedir.

Bu türün en önemli dillerinden bazıları belirli grupların ihtiyaçlarına hitap etmek amacıyla yaratılmışlardır. Örneğin; Toki Pona, Taoizm ile bağdaştırılmıştır ve Láadan bir tür feminist projedir. Bir dil projesi yaratıldığında ve söz konusu dil konuşanlar tarafından benimsendiğinde, iletişimi kolaylaştırmak için yapı üzerinde pratik değişiklikler yapılabilir. Teoride, bir grup insanın ana dili haline gelen, yapısı olan bir dil zaman içinde gelişmeye devam edecek ve konuşanlarının bilinçlerini şekillendirebilecektir.

Belli gruplar felsefi dilin doğada olmayan bir iletişim mükemmelliğine ulaşma kapasitesine sahip olduğuna inanmaktadırlar. Teorik olarak bu ideal dil, insanların dilinden daha farklı bir biçimde nesnel gerçekliğe ulaşabilir. İdeal dil arayışı, bu projenin dinsel temeli yüzünden birçok filozof ve dilbilimci arasında gözden düşmüştür. Yine de bir felsefenin dilbilimsel yapılar aracılığıyla temsil edilme yolunun cazibesi hem profesyonel hem amatör dilbilimcilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Bir felsefi dil yaratmak için bir insanın dilbilim üzerinde derin bir anlama kapasitesi olması gerekir. Bu türde bir dil ne bir anda diğer dilde yer alan sözcüklerin yerine yeni sözüklerin eklenmesiyle ortaya çıkabilir, ne de diğer dillerin köklerinden yararlanabilir. Daha birçok farklı uygun sözcük yapısı stratejisi ve felsefe ile dil arasında benzerlikler kuran dilbilgisel araçlar vardır. Bu tür bir dilin tasarımının, kelime haznesi ve söz dizimi dahil her seviye uyumlu olması gerekmektedir.

Benzer Yazılar

La Llorona Nedir?

Arap Geceleri Nedir?

Haber Döngüsü Nedir?

Kanıtsallık Nedir?

İçerik Tespiti Nedir?

TEFL Kaynaklarının Farklı Çeşitleri Nelerdir?