Kategori:

Öğretmen ve öğrenciler için birçok TEFL çalışma kaynağı vardır. İlk olarak insanların TEFL belgeli öğretmenler olmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kaynaklar bulunmaktadır. İkinci olarak, öğretmenlerin gelişmeleri ve iş bulmalarına yardımcı kaynaklar vardır. Üçüncü olarak ise öğretmenlere öğretme ve ders planları oluşturmada yardımcı olan kaynaklar mevcuttur.

TEFL, “Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi” anlamına gelen Teaching English as a Foreign Language‘in kısaltılmış halidir. Öğretmenler ana dili İngilizce olan veya olmayan İngilizce öğretmenleri olabilir ancak özellikle iyi bir İngilizceye sahip ve yüksek derecede eğitimini tamamlamış olmalıdırlar. TEFL belgeli öğretmenler İngilizce konuşulan ülkeler dahil dünya genelinde çalışabilirler. İngilizceyi ikinci, üçüncü, hatta dördüncü dil olarak öğrenen öğrencilere İngilizce öğretebilirler. Bunlar kısa yaz kursları olabildiği gibi okul ve üniversitelerde uzun akademik kurslar, akşam kursları ve yetişkinler için özel dersler bile olabilir.

TEFL öğretmen adayları üç farklı yol üzerinden öğrenme imkânına sahiptir. İlki tam zamanlı bir derse yazılma, ikincisi online olarak öğrenme ve üçüncüsü online ancak haftasonları grupla yerinde öğrenme yöntemidir. Kursun geçerliliği ve tekrar edilmesi öğrencinin kurstan kursa edindiği altyapıya bağlıdır. Site üzerinden tam zamanlı kurslar bilindiği üzere en iyileri fakat aynı zamanda en pahalılarıdırlar. Yerel yüksekokullar ve eğitim okulları, kurları öğrenme ve tamamlamak için hangi kitapların gerekli olduğu açısından çeşitli kaynaklara sahiptirler.

Ayrıca internet, nitelikli öğretmenlere iş olanakları bulmalarına fırsat veren internet siteleriyle doludur. Bunlara İngiliz Konseyi gibi yarı-resmi veya özel firmalar tarafından yürütülen siteler de dahildir. Çin ve Polonya gibi ülkelerin sayılı İngiliz dili yayınlarındaki gizli reklam alanları da yapılacak işler arasındadır. Aynı zamanda aday öğretmenlere kaynak sağlayan ve iş bulmada bilgi veren çok sayıda özel İngiliz şirketi bulunmaktadır.

Akademik kurumların yanı sıra, bazı geçmiş ve günümüz öğretmenleri İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenmek üzerine kitaplar yayımlamışlardır. Bu tür TEFL kaynakları online ücretsiz TEFL kaynakları ile birleştirildiğinde, yeni öğretme teknikleri ve ders tasarıları geliştirmede mükemmel olurlar. Bu tür kitaplar, kurs kitaplarından konuşma veya dinlemeyi öğretme gibi İngilizcenin belli öğelerini öğretmede uzmanlaşan kitaplara kadar değişim gösterirler. Sözlük ve dilbilgisi gibi türlerdeki diğer kitaplar ise dili anlamak açısından gereklidir.

Bazı internet siteleri, özellikle Japonya’daki öğretmenler için tasarlanmış olup TEFL kaynakları şarkılardan çalışma kağıtlarana kadar değişim gösterir ve aynı zamanda ders planı listeleri ve oyunlar da içerir. Bu kaynaklar yeni fikirler üretmek veya acil durumlarda yararlanmak üzere kullanılabilirler. Birçok oyun, çalışma kağıdı ve aktivite ise ihtiyaçları karşılama ve öğrencilere öğretilme biçimine göre uyarlanabilir.

Göz ardı edilen, TEFL öğretmenleri için uygun bir diğer TEFL kaynağı ise diğer öğretmenlerdir. Destek, fikir ve yardımlarıyla paha biçilemez bir kaynaktırlar. Yeni öğretmenler de yardımda bulunabilirler çünkü öğretme konusunda yeni yaklaşımlara sahiptirler.

Benzer Yazılar

La Llorona Nedir?

Arap Geceleri Nedir?

Haber Döngüsü Nedir?

Kanıtsallık Nedir?

İçerik Tespiti Nedir?

Felsefi Dil Nedir?