Kategori:

Arap Geceleri; Arap, Hint, İran ve Mısır kaynaklarından geldiği düşünülen, aynı zamanda Türk ve Rum masalları etkisine dayanan bir hikayeler dizisidir. Farklı kültürlerin derlemeleriyle bugünkü halini alan bu hikayeler, Arap Edebiyatı’nın en iyi bilinen eserlerindendir. Arapça’da, “Binbir Gece Masalları” olarak da bilinen bu masalların asıl kaynağı bilinmese de, anlatılan olayların genellikle Bağdat’ta geçtiği tahmin edilmektedir. Tarihsel bilgilere göre, Binbir Gece Masalları’nın ilk koleksiyonu M.S. 800 yılı civarında yapılmış gibi görünmekle birlikte, daha eskilere dayanan hikayeler de bulunmaktadır. 

Geldiği bölgelerin kültürlerini yansıtan bu hikâyeler, temelde bir efsaneye dayanmaktadır. “Arap Geceleri” efsanesine göre, Pers hükümdarı Şehriyar, sürekli olarak bir genç kızla evlenip, ertesi gün onu öldürmektedir. Şehriyar’ın yeni eşi olan Vezirin kızı Şehrazat ise çok akıllıdır ve bu duruma bir çare düşünür. Şehrazat, zalim Şehriyar ile evlendikten sonra öldürülmesini engellemek için ona her gece bir masal anlatır ve masalı en heyecanlı yerinde bitirir. Şehriyar masalın devamını öğrenebilmek için onun bir gece daha yaşamasına müsaade eder. Bu şekilde bin bir gece masal ile geçer ve sonunda Sultan, Şehrazat’ı öldürmekten vazgeçer ve birlikte mutlu bir hayat sürerler. 

Genellikle masalların kökenleri hakkındaki bu efsaneye saygı duyulmakta ve onları Şehrazat’ın büyük hikâyesi etkilemektedir. Dilden dile dolaşan bir hurafeye göre bu masalları okumayı bitiren kişi ölür ya da hiçbir ölümlü bu masalları bitiremez. Aslında bunu batıl bir inanç gibi düşünmekten ziyade, masaların edebi yönden birbirileri ile bağlantılı ve yoruma açık oluşuna bağlamak daha doğru olacaktır. Batılılar, “Arap Geceleri” ile tanıştığında, adeta büyülenmişler ve “Denizci Sinbad” ve “Aladdin’in Sihirli Lambası” da dahil olmak üzere pek çok hikayeyi hızla farklı dillere çevirmişlerdir. Dünya genelinde bilinen, Arap edebiyatının en güzel eserlerinden olan “Binbir Gece Masalları”, birçok film ve müzikalin konusunu oluşturarak hala insanları etkilemeye devam etmektedir.

Benzer Yazılar

La Llorona Nedir?

Haber Döngüsü Nedir?

Kanıtsallık Nedir?

İçerik Tespiti Nedir?

Felsefi Dil Nedir?

TEFL Kaynaklarının Farklı Çeşitleri Nelerdir?