Kategori:

İletişim yönetimi; bir organizasyonda veya organizasyonlar arasında, tüm iletişim kanallarının sistematik olarak planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi, ve revizyon edilmesidir. İletişim yönetimi ayrıca, bir organizasyon, ağ, veya iletişim teknolojisine bağlı yeni iletişim yönergelerinin yayılmasını da içermektedir. İletişim yönetiminin görevleri; kurumsal iletişim stratejileri geliştirmek, içsel ve dışsal iletişim yönergeleri dizayn etmek, bilgi akışını yönetmek, çevrimiçi iletişimi sağlamaktır.

Bir müdür çalışanları ile durumsallık yaklaşımıdoğrultusunda ve kişisel düzeyde iletişim kurmalıdır. Çalışanların, değişime direnen, işkolik, hayalperest, isyancı, provokatör,  girişimci, veya teşvikçi gibi kişiliklere sahip olduğunu bilmek müdürün görevidir.

Proje yönetim ilkelerinegöre, iletişim yönetimi aşağıdaki sorulara işaret eder;

  • Bir projede bilginin içe veya dışa akması içi ne gereklidir?
  • Kim hangi bilgiye ihtiyaç duyar?
  • Bilgi ne zaman gereklidir?
  • Bilginin sunulması ve transfer edilmesinden kim sorumludur?

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?