Kategori:

İnşaat yönetimi, her çeşit inşaat alanındaki inşa sürecine odaklanan profesyonel bir alandır. İnşaat yönetimi genellikle aile apartmanı inşaatlarından ziyade, ticari plaza inşaatları, çok birimli konut projeleri gibi inşaatları kapsar. Bir inşaat alanının inşaat yönetimi genellikle bir genel yüklenici veya ayrı birim, ve inşaat yönetimi personeli veya firma tarafından sürdürülür. Burada sorumlu olan kişi yada firma, projenin başlamasından bitişine kadar her aşamadan sorumludur.

İnşaat yönetimi, minimum 4 yıllık lisans ve/veya belirli projeler için inşaat yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi gerektirir. İnşaat yönetiminde çalışmak isteyenlerden, ileri düzey matematik, dizayn ve inşaat hukuku, mimarlık, hesaplama, muhasebe, ve işletme gibi alanlarda eğitim almış olması beklenir. İnşaat sektörü, Türkiye, ABD ve Çin başta olmak üzere tüm dünyadaki hemen hemen en büyük sektörlerden biridir ve kariyer yapmak için iyi bir tercihdir. İş olanakları hem devlet kurumlarında, hem de özel sektörde mevcuttur.

Tipik bir inşaat projesi süresince inşaat yönetimi personelleri, inşanın her safhasından sorumludur ve olmuş yada olması muhtemel tüm sorunların çözüme kavuşması için gayret gösterirler. İnşaat yönetimi personelleri ayrıca projenin maliyetinden de sorumludur, ve malzeme ve işçi maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundadırlar. Birçok inşaat yönetimi personeli, aynı anda bir veya daha fazla proje müdürü, mimarlar, yöneticiler, ve mühendislerle çalışmaktadır. Buna ek olarak, inşaatın fiziksel safhaları ile birlikte, projenin bölgenin inşaat hukukuna da uygun olarak ilerlemesi, ve inşaatın zamanında bitmesi de inşaat yönetimi personellerinin sorumluluğundadır.

İnşaat yönetim firmasının (müteahhit firma) büyüklüğüne göre iş hacmi, birkaç yüzbin TL’lik projelerden, multi-milyon TL’lik projelere kadar uzanabilmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?