Kategori:

İnsan kaynakları yönetimi (kısaca: İKY), kurum veya örgütlerde çalışanların, çalıştıkları yere maksimum fayda sağlayabilmeleri için mevcut bölgenin yasaları çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan fonksiyonların ve çalışmaların tümüdür. İnsan kaynakları yönetiminin iki temel fonksiyonu vardır. İlk amaç; kurumun esas amacı olan operasyonel hedeflere ulaşmak için çalışanların yetenek ve kabiliyetlerinin etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktır. İkinci amaç; kurumun hedeflerini gerçekleştirme süresince insan kaynakları yönetimi, birey olarak çalışanlarında çalışma şartlarından, çevresel faktörlerden, ödemelerde, ve elde edeceği faydadan tatmin olmasını sağlamak için gayret eder.

İnsan kaynakları yönetiminin iki temel fonksiyonu birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilir. Birçok defa tecrübe edilmiştir ki, bu iki fonksiyondan birinden vazgeçilerek çözüme ulaşmak pek mümkün değildir. İki fonksiyondan birinde problem olduğunda, insan kaynaklarının temel görevi, firmanın çıkarlarını koruyucu, fakat aynı zamanda çalışanları da kabul edilebilir seviyede tatmin eden çözümler sunmaktır. Bu durum çoğu zaman insan kaynakları yönetimi personellerinin uzmanlık becerilerini gerektirir ve çatışma içindeki tüm taraflar için en iyi çözümdür.

İnsan kaynakları yönetimi personellerinin kurum içindeki her seviyedeki pozisyonların tanımlanması, yeni eleman alımı sırasında standartların ve prosedürlerin oluşturulması, ve mevcut çalışanlardan daha verimli şekilde yararlanılması gibi görevleri de vardır. İnsan kaynakları yönetimi çoğu zaman, firmanın finansal durumuna bağlı olarak en kaliteli fayda paketinin sunulmasına gayret ederler. Ayrıca insan kaynakları yönetimi personelleri, toplu sağlık sigortası, emeklilik programları, gelir dağılımı, ve tatil günlerinin ayarlanmasında da rol oynarlar.

Çalışan el kitabı”nın hazırlanması da çoğu zaman insan kaynakları yönetiminin görevidir. Sürecin parçası olarak yönetim takımı, çalışan el kitabında bulunan tüm yönergelerin ve düzenlemelerin, mevcut bölge veya ülkenin hukukuna uygun olmasına özen göstermelidir. Ayrıca hem mevcut çalışanların eğitim süreci, hem de işe yeni başlayanların oryantasyonu süreci açısından çalışan el kitabı, çalışanlara mevcut fırsatların anlaşılmasında yardımcı nitelikte olmalıdır.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?