Kategori:

Filistinliler, tarihi Filistin bölgesinde yer alan ve genellikle Arapça konuşan bir grup insandır. Dünyada yaklaşık 10 ila 11 milyon Filistinli bulunmakta olup, çoğunluğunun tanınmış herhangi bir ülkede vatandaşlıktan yoksun olması, onları dünyadaki en büyük vatansız nüfuslardan biri haline getirmektedir. Bu grubun bir kısmı Filistin olarak adlandırılan Batı Şeria, Gazze, İsrail ve Kudüs bölgelerinde yaşamaktadır. Bölgenin dışındaki en büyük Filistin nüfusuna sahip olan Ürdün’de yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşamaktadır. Suriye’de yaklaşık 500 bin, Şili’de ise 300 bin’den fazla Filistinli olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, başta Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Honduras, Brezilya ve Kuveyt olmak üzere, diğer ülkelerde de toptamda 100 bin’in üzerinde Filistinli’nin yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Filistinliler, Filistin’in diğer ülkeler tarafından diplomatik olarak tanınmamasından ötürü “teknik olarak” vatansız sayılmalarına rağmen, dünyada kendilerini temsil eden iki ana gövdeye sahiptir. Oslo Anlaşmaları sırasında kurulan Filistin Ulusal Otoritesi, işgal altındaki bölgelerde yönetişimden sorumlu sayılmakta ve bir devlet hükümeti görevi görmektedir. Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ), İsrail’in kuruluşundan önce (1948), Filistin’de yaşayan yerli halkı temsil etmek ve millî haklarına yeniden kavuşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüttür. 

Oldukça uzun bir tarihe sahip olan Filistin; Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Emeviler, Eyyubiler ve sonrasında 400 yıl Osmanlıların hakimiyetinde yaşamıştır. Bu süre zarfında barış ve huzur içinde yönetilen Kudüs, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminden kurtulup ulus devlet kurmak adına, İngilizler ile işbirliği yapmıştır. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra ise Kudüs’ün yönetimi, kendi devletini kurma hayaliyle Osmanlı idaresinden çıkarak, İngiliz mandasına geçmiştir. Bundan sonra, Almanya’da ve diğer birçok yerde soykırıma uğrayan Yahudiler, akın akın Kudüs’e göç etmeye başlamıştır. 

Yahudilerin bölgeye gelmesinin ardından, Filistin köylerini işgal edip, yüzlerce Müslümanı öldürerek 1848 yılında İsrail Devleti, Batı Kudüs’te kurulmuştur. Bununla birlikte zulüm devam etmiş ve İsrail, 1967 tarihinde Kudüs’ün tamamını işgal etmiştir. Filistinliler hiçbir zaman, kendi toprakları üzerinde gerçek bir kontrol sahibi olamasa da, son yıllarda uluslararası toplum tarafından, kendi kaderini tayin hakkına sahip bir grup olarak gittikçe daha fazla tanınmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı, Filistin’i tanımaktadır. Buna ek olarak, 100’den fazla devlet de, Filistin’i resmi bir devlet olarak tanımaktadır. Fakat yıl 15 Mayıs 2018 olduğunda, tarihte, İsrail devletinin ilan edildiği gün, Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği Kudüs’e taşınmıştır. Bu da göstermektedir ki, Filistin halkının tarihi dramı bir türlü sona ermeyecektir.

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?