Kategori:

İç Moğolistan ve Dış Moğolistan yerleri, zaman zaman birbirleriyle karıştırılmaktadır. İç Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti içinde bulunan Moğol özerk bölgesini ifade etmektedir. Yerel olarak “Öbür Mongghul-un Öbertegen Jasaqu Orun” olarak bilinen İç Moğolistan, Çin’in toplam yüzeyinin 12%’sini kapsamaktadır. Öte yandan Dış Moğolistan, özellikle yabancılar tarafından Çin ile ilişkisi olmayan egemen Moğolistan devletini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ülke bazen Rus Tannu Uriankhai Cumhuriyetin’in bir kısmını da içermekte, ancak bu alanın Moğolistan’ın bir parçası olarak belirtilmesi için resmi bir ibare bulunmamaktadır. Çin dilinde, Dış Moğolistan’ın adı “Moğolistan Devleti” anlamına gelen “Mengguguo”’dur.

Dış Moğolistan nüfusu 2.9 milyon olup, bunların 94,9%’u Khalkh Moğoludur. Gerisi küçük Türk, Rus ve Çin gruplarını bir araya getirmektedir. Nüfusun üçte biri başkent Ulaan Baatar’da (Ulanbator) yaşarken, ülke genel olarak kırsal ve az gelişmiş durumdadır. Göçebe yaşam tarzı yaygındır ve bu durum ülkenin büyümesini yavaşlatmaktadır.

İç Moğolistan, 24 milyon nüfusuyla biraz daha gelişmiştir. Bu özerk bölge, ekonomi, tarım, madencilik, kömür üretimi, enerji üretimi ve metalurji üzerine kuruludur. Nüfus çoğunlukla yerleşiktir. Dış Moğolistan’da göçebe olabilecek Moğol grupları bile burada, yerel sanayiye ve tarıma geçmeyi tercih etmiştir. Dış Moğolistan’da olduğundan daha fazla sayıda çocuk okula devam ettiğinden, eğitim düzeyi de daha yüksektir. 

Ülkenin başkenti olan Ulaan Baatar, yıllık ortalama -1 ila – 3°C sıcaklıkla dünyanın en soğuk başkentidir. Başkent olmasına rağmen, Ulaan Baatar’ın bazı ana yolları hala asfaltsız ve oturmamış bir toplu taşıma sistemi bulunmaktadır. Dış Moğolistan, devasa heykelleri ile ünlü Gandantegchinlen Khiid Manastırı da dahil olmak üzere sayısız Budist manastırı ile ünlüdür.

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?