Kategori:

Günümüzde “Kıpti” kavramı, Hıristiyan Mısırlılar ve Eski Mısır dili olan Kıptice’yi ifade etmek için kullanılmaktadır. Kıpti Haçı ise, Kuzey Mısır’da yaşayan Kıpti Hıristiyanları tarafından kullanılan bir haç şeklidir. Diğer Hıristiyanlar gibi, Kıptiler de haçı inançlarının bir sembolü olarak kullanmakta ve Mesih’in fedakarlığını ve Tanrı’nın ebedi sevgisini sembolize ettiğini düşünmektedirler. Kıpti nüfusun yaşadığı Afrika ülkelerine gelen pek çok turist genellikle inanılmaz derecede ayrıntılı ve estetik açıdan güzel olduğu için Kıpti Haçları’nı takı, hediye ve hatıra amaçlı olarak satın almaktadır.

En eski Kıpti Haçı, haç dikey çubuklarının yanı sıra üst çubuğun üzerinde büyük bir çemberi içeren Kıpti Ankh‘dır. Bu haç şeklinde; çember, üst çubuğun bütününü oluştururken; bazen de, üst çubuk kısaltılıp, çember üzerine eklenmektedir. Kıpti Ankh’taki çember, Mesih’in dirilişini ve Tanrı’nın ebedi sevgisini sembolize etmekte olup, halen daha Kıpti haçlarına entegre edilmeye devam etmektedir. Zamanla Kıpti Haçı’nın diğer şekilleri de ortaya çıkmıştır. Örneğin; Kıpti Ortodoks Haçı karedir ve genellikle telkari ve çeşitli ayrıntılarla fazlaca süslüdür. Bir diğer örnek olan Etiyopya haçı, minik haçlar ve daireler ile süslenmiş daha klasik bir haç şeklidir. 

Afrika birçok dine mensup insanların yaşadığı bir kıta olmasından ötürü, Kıpti Haçı, Kıptilerin kendilerini birbirlerine ve başkalarına kolayca tanıtmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Hıristiyanlık tarihi boyunca haç, yalnızca Hıristiyan inancına mensup olmayı değil aynı zamanda Hıristiyan inancı için ölen kişilerin anısına da işaret ettiği için önemli sayılmaktadır.

Benzer Yazılar

Kurtarıcı İsa Heykeli Nedir?

Kültürel Hegemonya Nedir?

Japonya’nın Kısa Tarihi Nedir?

Khoikoiler Kimdir?

İsrail’deki En Büyük Siyasi Partiler Hangileridir?

La Llorona Nedir?