Kategori:

Mormon teolojisi, İsa Mesih’in Mormon Kilisesi topluluğu başta olmak üzere birkaç Hıristiyan topluluğunun inanışıdır. Ancak aynı zamanda kendilerini Mormonlar olarak tanımlayan diğer sayıca az ufak grupları da kapsar. Mormon teolojisi, yaygın Hıristiyan teolojisiile birçok ortak inancı paylaşırken birkaç kilit noktada farklılık gösterir. En dikkat çekenleri; Mormonların, Mormon kitabını ve bazı diğer belgeleri Kutsal Kitap olarak kabul etmeleri, Teslis doktrinini reddetmeleri ve ahirete dair farklı inançlara sahip olmalarıdır.

Mormonların çoğu, Joseph Smith’in kurucusu olduğu, öğretilerinin ve peygamberlerin süregelen başarılarının peşinden giden Mormon Kilisesi’ne bağlıdır. Mormonlar, Smith’in Tanrı’dan vahiy yoluyla Mormon Kitabı’nı aldığına inanırlar. Mormon Kitabı, Tanrı’nın takdirinin ve Tanrı hakkındaki gerçeklerin kaybolduğu, Hıristiyanların dinden dönüşlerinin bir parçasıdır. Mormonlar, düzeltilmesi ve doğru Hıristiyan doktrini formuna genişletilmesi için, Mormonizmin “yeniden getirilen İncil”ine inanırlar. Eski ve Yeni Ahitlerin yanı sıra; Mormon Kitabı, Doktrin ve Vaatler’in hepsi Mormon Kilisesi’nde Kutsal Kitap olarak değerlendirilir.

Mormon teolojisine göre, hem Tanrı hem de İsa fiziksel vücuda sahip, ancak Kutsal Ruh sahip değildir. Bu, üç varlığın bir arada olmasından ziyade; diğer birçok Hıristiyan topluluklarında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un üç farklı varlık olarak ifade edildiği Teslis görüşünden ayrılır. Tanrı’nın hakiki, İsa’nın fiziki babası ve bütün insanlığın “ruhani babası” olduğuna inanılır.

Diğer tüm Hıristiyanlar gibi Mormonlar da bütün günahlarından İsa Mesih aracılığıyla kurtulabileceklerine inanırlar. Ancak Mormon teolojisine göre kurtuluş, vaftizve yalnızca erdemden ziyade kilisenin öğretilerini uygulamak gibi iyi işlerin sonucudur. İsa aracılığıyla kurtarılan biri, ölümden sonra cennetin üç katından birine gider.

Göksel Cennet bunların en üstündedir. Kilisenin buyruk ve ahitlerini, yaşam sürelerince yerine getiren veya ölümden sonra vekil olarak onların yerine emirleri getirecek olan kişileri bulmalarına ayrılmıştır. Bu “iftihar” durumundaki bir kişinin kendi ailesiyle birleştiği fiziksel bir vücudu vardır ve kendi gezegeninde tanrı olma şansına sahiptir. Dünyevi cennet ve oradaki cennet adı verilen diğer iki cennet kurtarılmış ama “yüceltilmemiş” olanları kapsar. “Lanetlilerin çocukları” adı verilenler ise “dıştaki karanlığa” gönderilirler.

Kendini Mormon olarak adlandıran, ancak Mormon kilisesine bağlı olmayan diğer gruplar ise kısmen farklı teolojik bakış açıları içerebilir; örneğin, faydacı Mormonlar “çok eşlilik” veya poligaminin, Göksel Cennet’e girmek için gerekli olduğuna inanırlar. Ancak Mormon Kilisesi çok eşliliği 1890 yılında kaldırmıştır.

Benzer Yazılar

Kafeterya Katolik Nedir?

Kapusen (Kapuçin) Rahipleri Kimdir?

Halifelik Nedir?

Yahudi Teolojisi Nedir?

Karşılaştırmalı Teoloji Nedir?

İlâhiyat Teolojisi Nedir?