Kategori:

Çoklu hedef optimizasyonu, karmaşık bir problemin çeşitli çözümleri arasında seçim yaparken kullanılan karar alma süreçlerini ifade eder. Çok sayıda hedefi daha da geliştirmek aynı zamanda hedefler içerisinde herhangi bir hedeften feragat etmeyi de sınırlandırmak için kullanılan teknikler topluluğudur. Bu teknikler, uygulayıcılarının çoklu hedef optimizasyonu üzerinde herhangi bir kısıtlama grubuna karşı dikkatli olmasını gerektirir. Bu teknikler, bir ailenin yeni bir gazlı ızgara mı satın alacağı yoksa arka bahçelerine kömürlü taş fırın mı inşa edecekleri konusundaki gibi basit “ya-ya da” kararları değildir. Çoklu hedef problemleri çok daha karmaşıktır ve en uygun çözümleri belirlemek için çeşitli analizler gerektirmektedir.

Çoklu hedefleri analiz ederken bir hedefi optimize etmek sıklıkla ya hemen ya da gelecekte bir zamanda zarara uğratan başka bir hedefe yönlendirdiği oldukça açıktır. Tüm hedefleri gerçek değerlerinde açık bir şekilde belirlemek için hedeflerin her birinin genel olarak projeye kattığı değer açısından analiz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çeşitli hedeflerin mevcut durumda birbirlerine nasıl bağlantılı olduklarını ve herhangi bir geleceğe yönelik bir planda nasıl etkileşimde olacakları ve bağlantı kuracaklarını incelemek de oldukça önemlidir. Bir planın olası seçenekleri irdelenebilir ve ağırlıklandırılmış değerler bu çözümlerin ne kadar iyi bir performans sergileyeceğine ilişkin tahmin edilebilir. Yeni çözümler üzerinde olabilecek maliyetler, süre ve yatırılan kaynaklar gibi kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu kısıtlamalar bir çözüm kararının değişkenleri üzerinde en iyi uzlaşmaya işaret edebilir.

Çoklu hedef optimizasyon kararları, problem çözme faaliyeti için bu tür parametreleri gerektirir. Karmaşık sistemlerin optimizasyonu bir bilim olarak kabul edilmekte ve uzmanlar optimizasyonda en iyi teknikler konusunda farklılık göstermektedir. İlk olarak, tüm hedefleri ve onların farklı koşullar altındaki potansiyel değişkenliğini listelemek onların sabit özelliklerini belirler. Bundan sonra, çoklu hedef optimizasyonunun genel iş ortamı ve geleceğe yönelik beklentilerini nasıl etkileyebileceğini incelemek ve özel hedeflere vurgu yaparak tüm varyasyonlarda diğer hedefler üzerine faydaya karşılık maliyetleri değerlendirmek önerilmektedir. Bu da, bir organizasyon içinde genel hedeflere en yakın yaklaşım için uygulanabilir çeşitli bir dizi çözümler üretmelidir.

Benzer Yazılar

Kasırga Nedir?

Enlem ve Boylam Nedir?

Dört Element Nedir?

Coğrafya Nedir?

Kafein Nedir?

Süper Tsunami Nedir?