Kategori:

Ağ yönetimi (“Network Yönetimi” de denir), bilgisayarlar ve telekomünikasyon gibi alanlarda büyük ağların en üst düzey yönetimi ve bakımıdır. Kullanıcı terminal ekipmanları, ağ yönetimi alanına girmemektedir. Ağ yönetiminde, güvenlik, izleme, kontrol, dağıtım, tahsis, koordinasyon ve planlama gibi fonksiyonlar yürütülür. Ağ yönetimi; SNMP, CMIP,WBEM, Ortak Bilgi Modeli (Common Information Model), Java Yönetim Uzantıları (Java Management Extensions), İşlem Dili 1 (Transaction Language 1) ve Netconf’un dahil olduğu ve onun desteği için varolan birçok protokol tarafından idare edilir.

Verinin gönderildiği bilgisayar ağındaki yolun seçimi süreci olarak tanımlanan Rota (routing), ağ yönetiminin önemli alanlarından biridir. Ağ yönetiminin bu alanında, mantıksal olarak adreslendirilen paketler (logically addressed packets) kaynaklarından çıkıp varacakları destinasyonlara yönlendiriciler (routers) ismi verilen düğümler (nodes) vasıtası ile gönderilir. Tüm bu sürece “iletme” (forwarding) denir. Bu iletme işleme çoğunlukla en verimli rotaları barındıran rota tablosuna (routing table) göre yapılmaktadır.

Güvenlik yönetimi’de ağ yönetiminin anahtar bileşenlerinden biridir. Güvenlik yönetimi; ağa yetkisiz girişler yapılmasını önlemek, abonelere ağa giriş yetkisi vermek, kriptografik anahtarlama mazlemesinin dağılımını kontrol etmek ve güvenlikle ilgili olayların dağılım ve raporlanmasını sağlamak ile ilgilidir.

Konfigürasyon yönetimi, ağ yönetiminin güvenlik ve kalite alanları ile ilgilidir. Konfigürasyon yönetimi ile bir sisteme ait yazılım, donanım, spesifik yazılım, dokümantasyon ve test özelliklerindeki değişiklikleri kontrol edilerek ağ yönetim güvenliğini sağlanmaktadır.

Başarılı bir ağ yönetimi için muhasebe yönetimi de kullanılmalıdır. Muhasebe yönetimi ile ağın finansal durumunun kontrolü ve raporlanması sağlanır. Bu işlem; analiz, planlama, finansal veri raporlama programının kontrolü ve yönetimsel kararların raporlanması ile olur. Ağ yönetiminin bu alanı, banka hesabı bakımını, mali tablo gelişimini ve nakit akışı ile finansal durum analizini içermektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?