Kategori:

Bilgi teknolojileri yönetimi (kısaca “BT Yönetimi”de denir), bir işletmenin tüm teknoloji kaynaklarının, işletmenin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre yönetilmesidir. Bu teknoloji kaynakları; bilgisayar donanımı, yazılım, veri, ağ ve sunucu gibi kaynakların yanısıra, bu kaynakların bakımını yapacak görevli elemanları da içermektedir. İşletme içindeki bu sorumluluğu yönetmek için bütçeleme, personel alımı, tanzim, ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarına ek olarak, değişim yönetimi, yazılım dizaynı, ağ planlaması, ve teknik destek gibi teknik konulara da hakim olmak gereklidir.

Bilgi teknolojileri yönetimi, yönetim bilişim sistemlerinden farklı bir disiplindir. Yönetim bilişim sistemleri (MIS), otomasyon veya insani karar verme desteğine bağlı bilgi yönetim metotlarına dayanmaktadır. Bilgi yönetim teknolojileri ise yukarıda da bahsedildiği üzere bir organizasyondaki bilgi teknolojileri aktivitelerine dayanmaktadır.

Bilgi yönetim teknolojilerinin ana odak noktası, teknolojiyi kullanarak işletme için değer yaratmaktadır. Bu değeri yaratabilmek için teknoloji dizisi ve iş stratejileri gereklidir. Değer yaratmanın içsel ve dışsal çevre ile ilişki ağı olduğu sürece, teknoloji bir organizasyonun değer zincirinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Fakat bu süreç, tamamen mekanik kontrol mekanizması yerine; daha yaratıcı, daha sinerjik, ve daha takım çalışmasına dayalı iş ve teknoloji yönetim gereksinimini arttırmaktadır.

Bilgi teknolojileri altyapısı; denemek, dağıtmak, görüntülemek, kontrol etmek, veya bilgi teknolojileri destek servisini geliştirmek için bir takım donanım, yazılım, ağ, ve diğer tüm bilgi teknoloji imkanlarının kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi teknolojileri müdürleri (bilgi işlem müdürü), proje müdürleri ile birçok ortak noktaya sahiptir. Aralarındaki temel fark ise; bilgi teknolojileri müdürlerinin devam eden bilgi teknolojileri servislerinden sorumlu ve mesul olması, proje müdürlerinin bir projenin sorunsuz bir şekilde başlangıcı ve bitişinden sorumlu olmasıdır. Günümüz bilgi teknoloji müdürlerinden, yeni gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine kolayca adapte olabilmesi beklenmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?