Kategori:

Borç yönetiminin finansal tanımı, belirlenmiş bir üçüncü tarafın yardımı ile borçlunun borcunu geri ödemesidir. Borç yönetiminin daha basit tanımı ise, kazandığından daha az harcamaktır.

Kredi danışma konusunda uzmanlaşmış bir çok firma, ağır borç yükümlülüğü altında bulunan ve kredisi zarar görmüş kişilere, finansal durumlarını kontrol altına alabilmeleri için borç yönetim planlarısunarlar. Borç yönetim planı, bir üçüncü tarafın hazırlamış olduğu borçluya özel yapısal geri ödeme planıdır. Burada üçüncü taraf, ödenemeyen borçlar sonucunda mahkeme tarafından atanabilir, veya borçlunun kendi isteği ile özel danışmanlık olarak satın alınabilir.

Bir borç yönetim planı birçok adımdan oluşmaktadır. Burada üçüncü taraf, borçlunun bu adımları atabilmesi için ona (zorunlu veya gönüllü) danışmanlık hizmeti vermektedir. Borç yönetim planının ilk adımı, bir alacaklı listesi oluşturup, ne kadar alacakları olduğunu tespit etmektir. Şunu unutmamak gerekir ki, bazı alacaklılar borç yönetim planına dahil edilmeye uygun değildir ve araba kredisi ve ev kredisi gibi teminatlı borçlar da alacaklı listesine dahil edilmez.

Alacaklı listesi oluşturulduktan sonra, borçlunun toplam geliri ve harcamaları (örneğin; ev kredisi, araba kredisi, kira ödemesi ve yaşam giderleri gibi) belirlenir. Buradaki belirlemelerin ardından, üçüncü taraf olarak adlandırdığımız danışmanlık kurumu, borçlunun borçlarını ödemek için ayırabileceği maksimum miktar parayı belirler ve buna göre borç yönetim planı oluşturur. Birçok durumda, üçüncü taraf hizmeti, borçlunun borç miktarını ödenebilir hale getirmek ve geri ödeme sırasında oluşacak faiz oranlarını kaldırmak veya en aza indirmek için gayret gösterir. 10.000 TL’nin altında borca sahip olanlar, üçüncü taraf tarafından çoğu zaman borç yönetim planına sahip olmalarına duyulmazlar.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?