Kategori:

Değişim yönetimi; bir işletmedeki bireylerin, takımların, ve organizasyonların mevcut durumdan bir başka duruma geçiş yapmalarını sağlayan yapısal yaklaşımdır. Değişim yönetimi, çalışanların iş çevresindeki değişimleri kabul edip benimsemesini amaçlayan örgütsel bir süreç içinde gerçekleştirilir.

Değişim yönetiminin başlıca örnekleri şunlardır;

  • Misyon değişimi
  • Stratejik değişim
  • Örgütsel değişim (yapısal değişiklikleri içerir)
  • Teknolojik değişim
  • Bireylerin davranış ve tutumlarının değişimi

Evrim geçirmiş akademik araştırmaların sonucunda çoklu disiplin uygulaması olarak örgütseldeğişim yönetimi, değişim ihtiyacının ve değişim kapasitesinin belirlenmesi için mevcut durumun sistematik tanısı ile başlamalıdır. Değişim yönetiminin amacı, içeriği, ve değişim süreci, işletmenin ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre oluşturulmuş bir değişim yönetimi planına uygun olmalıdır.

Değişim yönetimi süreci, değişim geçirecek yapılar arasında iletişimin oluşturulması, ve liderlik tarzı ve grup dinamikleri hakkında derin sosyal anlaşılmanın sağlanması için yaratıcı pazarlamayı da barındırmalıdır. Geçiş projesinin görünür bir parçası olarak örgütsel değişim yönetimi, grupların beklentisini sıralamalı, takımları entegre etmeli ve iletişim kurmalı, ve bireylerin değişime ayak uydurabilmeleri için onlara gerekli eğitim desteğini sunmalıdır. Değişim sıkıntılarını gidermek için finansal sonuçlar, operasyonel verimlilik, iletişim verimliliği gibi performans ölçerlerden yararlanılmalıdır.

Değişim yönetimi sürecinin daha başarılı olması için aşağıdaki uygulamaları da dahil etmek gereklidir;

  1. Fayda yönetimi ve gerçekleşme için paydaşların amaçları iyi tahlil edilmeli, bir iş olurluk incelemesi oluşturulmalı (devamlı olarak güncellenmeli), ve varsayımlar, riskler, bağımlılıklar, maliyetler, yatırım getirisi, avantajlar, dezavantajlar, ve iş kültürünü etkileyen kültürel meseleler ortaya konmalıdır.
  2. Paydaşlar, verimli iletişimler çerçevesinde değişimin neden gerekli olduğu ve başarılı bir değişimin sonuçları ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilmelidir.
  3. Eğer gerekli ise, paydaşlara değişim ile ilgili kişisel danışmanlık hizmeti sunulmalıdır.
  4. Değişim uygulamasının sonuçları ile ilgili iyi gözlemlemeler yapılmalıdır.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?