Kategori:

Envanter yönetimi, kullanıma hazır olmasını sağlamak için mevcut bir envantere olan ünite giriş çıkışların sabit akışını verimli bir şekilde idare etme sürecidir. Bu süreç çoğunlukla envanterin çok fazla olmasını yada tehlike sınırının altında olmasını engellemek için ünite transferlerinin kontrolünü de içermektedir. Başarılı bir envanter yönetimi; hem malın toplam değeri açısından, hem de kümülatif değeri tarafından meydana gelen vergi sorumluluğu açısından maliyetlerin kontrol edilmesine de yardımcı olur.

Envanter yönetiminin çeşitli görevlerini dengelemek, envanterin 3 anahtar bileşenine dikkat etmek demektir. Bunlardan birincisi zamanla yapma zorunluluğudur. Tedarik edilen malzemeyi toplam envantere dahil etmek için bir tedarikçinin siparişi ne kadar sürede hazırlayıp teslim ettiğidir. Ayrıca envanter yönetimi, bu malzemelerin envanter dışına ne kadar sürede transfer edilebildiğinin net olarak bilinmesini gerektirir. Bu iki önemli termini biliyor olmak, üretimin aksamadan devam edilebilmesi için malzeme siparişinin ne zaman ve ne kadar verilmesine olanak sağlamaktadır.

Üretimin aksamaması için stoğun alt ve üst sınırları olarak bilinen “tampon stok”un iyi hesaplanması da, başarılı bir envanter yönetiminin anahtar bileşenlerinden biridir. Örneğin; üretimde kullanılan ve arızalanması muhtemel olan bir makina ile ilgili envanterde bir veya iki birim makina parçası bulunması, makine arızalandığında hemen yeni parçanın takılmasını ve üretimin aksamamasını sağlayabilir. Operasyonel tedarik envanterinde gerekli parça(lar) için tampon stok bulundurmak, üretimin aksaması ihtimalini minimize etmeye yardımcı olmaktadır.

Envanter yönetimi, hammadenin sevkiyatı ve bu malzemelerin operasyonel işleme devimini teşvik etmek ile sınırlı değildir. Bu malzemelerin çeşitli operasyonel işlemlerden geçmesi de önemlidir. Mamül üretmek için kullanılan üretim durumundaki ürünlerin envanteri veya yarı ürünlerin (yarı mamül) envanteri de, hammade envanterinin üretimi aksatacak düzeye inmesinden önce ihtiyaç olan sipariş adedinin ayarlanmasına yardımcı olmaktadır.

Son olarak, envanter yönetimi, nakliyata hazır olan mamüllerin kaydını da içermektedir. Bu işlem çoğunlukla üretimi yeni bitmiş mamüllerin envanter toplamına gönderilmesi yanı sıra, alıcıya gönderilen son nakliyatın da envanterden düşülmesi anlamına gelmektedir. Eğer üretici firma bir iade prosedürüne sahipse, iade edilmiş ürünlerin sayımını yapabilmek için bitmiş ürünlerin (mamül) envanterinde “tamir edilmiş” veya “ikici kalite” adında bir alt kategori bulunmaktadır. Yeni bitmiş ürünler doğru bir şekilde kayda alındıktan, herhangi bir zaman için ürünlerin sevkiyata hazır olması ile ilgili satış elemanlarına detaylı bilgi verilir.

Envanterlerin miktarlarının ve sevkiyatlarının kontrol edilmesinin dışında envanter yönetimi, vergi hususları için kullanılacak tam olarak hazırlanmış kayıtlar oluştururlar. Envanterlerin vergi hesaplamaları bu kayıtlara göre yapılmaktadır. Bu kayıtların oluşturulmaması yada eksik oluşturulması durumunda firma bir takım cezalara maruz kalabilmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?