Kategori:

Filo yönetimi, firma araç parkında bulunan, tüm motorlu kara taşıtlarının yasal ve kanuni süreçlere uygunluğunu sağlamak, taşıtın alındığı günden satıldığı güne kadar ki servis, sigorta ve garanti hizmetlerinden eksiksiz faydalanmasını sağlayarak, filo parkının optimum maliyetle, en verimli şekilde, kullanımını ve yönetimini sağlayan, profesyonel iş eğitimi ve tecrübe gerektirerek yapılan iş ve verilen hizmettir.

Filo yönetiminin tüm fonksiyonları şirket içindeki filo yönetim departmanından karşılanabileceği gibi, filo yönetimi için dış kaynak kullanımı da mevcuttur. Bağımsız analiz firması Berg Insight’ın pazar araştırmasına göre 2009’da Avrupa’da 1,5 milyon adet olan filo yönetim birimi, 2015’te 5 milyona, 2019’da ise 8 milyona ulaşmıştır. Genel yaygınlık oranın sadece 2-3% olmasına rağmen, kara yolu taşımacılığı gibi segmentlerin benimseme oranı 30% u aşacaktır.

Araç Takip

Filo yönetimi sistemlerinin en temel fonksiyonu araç takip bileşenidir. Araç takip bileşeni genellikle GPS tabanlı olmakla birlikte, zaman zaman GLONASS veya hücresel nirengi(cellular triangulation) platformuna dayalı da çalışabilmektedir. İlk olarak GPS tarafından aracın lokasyonu, istikameti, hızı belirlenir ve bu bilgiler bir filo yönetim yazılımına iletilir. Burada bilgilerin iletilmesi için karasal yayınveya uydu yayınıkullanılır. Uydu takip iletişimleridaha maliyetli olmakla birlikte; eğer araç uzaktan kumanda ediliyorsa, kritik bir önem taşır. Kullanıcılar, gerçek zamanlı ve tam olarak aracın konumunu harita üzerinden görebilirler.

Mekanik Teşhis

İleri düzey filo yönetim sistemleri aracın bilgisayarına bağlanabilir ve kullanıcılar için gerekli olan verileri çekebilir. Ne kadar yol yapıldığı, yakıt durumu, ortalama hızı gibi bilgiler, ihtiyaç olduğunda kullanıcılara ve global ortama istatistiksel veri olarak aktarılır.

Şoför Davranışı

Filo yönetim sistemi ile edilmiş verilerin kombine edilmesi ile, her şoför için bir profil oluşturmak mümkündür.

Filo Yönetim Yazılımı

Filo yönetim yazılımı, filo yönetimi ile ilgili yerine getirilmesi gereken bir dizi spesifik görevin tamamlanmasını sağlar. Bu spesifik görevler, aracın devir alınmasından devir edilmesine kadar olan tüm operasyonları içerir. Kapasitesine bağlı olarak filo yönetim yazılımı; şoför ve araç profili oluşturma, gezi profili oluşturma, sevkiyat, araç verimi, ve bunun gibi fonksiyonları barındır. Birçok filo yönetim yazılımı, aracı uzaktan kumanda etme özelliğine de sahiptir. Aracın teşhis bilgileri de aracın üzerinde kurulu olan filo yönetim donanımıile ilişkilidir. Yeni platforma sahip filo yönetim yazılımları, hem şoför, hem de nakliyecinin işini kolaylaştıran birçok fonksiyon ile donatılmaktadır. Günümüzde bilgisayara kurulan filo yönetim yazılımlarından ziyade, bir web tarayıcı ile online ulaşılabilen filo yönetim yazılımları daha popülerdir.

Gemilerin Yönetimi

Filo yönetimi, denizdeki gemilerin yönetiminde de kullanılır. Gemilerin yönetimi genellikle ellerinde eleman, bakım, ve günlük operasyon imkanı bulunan filo yönetim firmalarına emanet edilir. Böylece gemi sahibi, geminin yönetiminden idari işlerine konsantre olabilir.

Filo Güvenliği ve Kontrolü

Filo yönetimindeki son gelişmeler, “havadan (over-the-air – OTA)” güvenlik ve kontrol sistemlerinin kullanılmasını imkan tanımıştır. Filo güvenliği ve filo kontrolü, araç hareketsiz olduğunda veya operasyonda dışı olduğunda bile aracı güvenli şekilde kullanım dışı bırakabilir. Böylece aracın veya içindeki malların çalınma ihtimali minimize edilmektedir. Ayrıca filo kartısayesinde filo müdürü, araçtaki kargonun zarar tespitini yapabilmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?