Kategori:

İş zekası (“Kurumsal Zeka”da denir), bir işletmenin pazar veya rakipleri hakkındaki stratejik bilgi toplama aktivitelerinin tümüdür. Günümüzde işletmeler için kullanılabilir bilgi çok önemli bir değerdir. 21. yüzyıl ekonomisinin rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri gerekir.

Kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşama, iş zekası uygulamalarıdır. İş zekasına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekası çözümleri karar alma süreçlerinde önemli rol oynar. Kurum ve kuruluşların karar vericileri, en doğru kararı verebilmek için en doğru bilgilere gereksinim duymaktadırlar. Karar vericilere bilgiye dayalı ilerleme imkanı sunarak, kurumun gelir ve performansını en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen iş zekası uygulamaları, tüm kuruluşlara rekabet gücü sağlamaktadır.

Hedefi yüksek performansa ulaşmak olan kurum ve kuruluşlar için bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgileri paylaşmak ve kullanabilmek hayati öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmenin en kolay, pratik ve güvenilir yolu iş zekası çözümleridir. İş zekası çözümleri, kurum içi ve dışı verileri bir platformda toplayıp analiz etme yeteneğinde olup işletmelerin bilgiyi yönetebilmeleri ve bir değere dönüştürebilmelerine imkan tanır. Dolayısıyla organizasyonların daha yüksek performans düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur, operasyonel verimlilik ve şeffaflık sağlar. Aynı zamanda müşteri ilişkileri yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması gibi kurumda şu ana kadar yapılmış olan iş ve bilgi teknolojileri yatırımlarının da etkin geri dönüşüne imkan sağlar.

İş zekası uygulamalarısayesinde karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararlarında daha doğru ve hızlı adımlar atabilmektedirler. İş zekası çözümleri, etkin bilgi yönetimi sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. İş zekası çözümleri, başlangıçta daha çok kurum ve kuruluşlarda karar vericilere hitap eden bir çözümler bütünü olarak ortaya çıkmıştır. Halbuki sadece karar vericilerde değil, kurumların her aşamasında iş zekâsı uygulamalarına ihtiyaç vardır ve her aşamada kritik bir öneme sahiptir.

İş zekası uygulamalarıyla, verilerin bilgiye, bilginin yoruma, yorumun karara ve kararın eyleme dönüştürülebilmesi mümkün hale gelmektedir. İş zekasını bir süreç olarak düşünürsek; veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde gerçek bir iş zekasından bahsedilebilmektedir.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?