Kategori:

Kalkınma yönetimi; bölgesel, ulusal, ve uluslararası kalkınma proje ve programlarının koordine edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili yönetim dalıdır. Kalkınma yönetimindeki en baskın paradigma, yardımı alan kurumun bir dış ajans tarafından müdahale edilmeye ve denetlenmeye maruz kalması durumudur.

Genellikle yardımı alan kurumun aldığı fonları doğru amaçlar için kullanması ve geri ödemelerini zamanında yapabilmesi için finansal desteği sağlayan kuruluşun da baskısı ve katkısı ile bir kalkınma planı oluşturulur.

Kalkınma planı, bir kurum veya organizasyon için geçerli olabileceği gibi bir bölge veya bir ülke için de geçerli olabilir. Özetle, kalkınma planı, bir ülkenin tamamı, belirli bir bölgesi veya bir organizasyon için belirlenen kalkınma hedefleri çerçevesinde iktisadi ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla özel kesim için yol gösterici ve kamu kesimi için emredici niteliğe sahip plandır.

Benzer Yazılar

Tedarik ve Tedarik Zinciri Nedir?

Reklamın İşlevleri Nelerdir?

Reklam Nedir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Emlak (Mülk) Yönetimi Nedir?

Kredi Yönetimi Nedir?